De praktijk voor mentale én fysieke balans

Methode van Dixhoorn Logo

Binnen de cirkel is een horizontale lijn getrokken. Het deel boven de lijn is het inwendige functioneren wat bewust waargenomen wordt. Het deel onder de lijn is het deel wat buiten het bewustzijn om functioneert. Het grootste deel van het functioneren gaat vanzelf, zonder dat je er bewust van bent.

Dit model gaat uit van een zelfregulerend systeem. Veel processen gaan vanzelf, zoals de hartslag en de spijsvertering(dit is weergegeven in de kleine cirkel). Dit gaat buiten ons bewustzijn om geheel automatisch. Tevens is er een zelfregelend systeem wat we ons wel bewust zijn. Ademhalen gaat automatisch maar je kunt wel bewust op ademhaling letten. Dit is weergeven met een cirkeltje in het bovenste deel.

De pijlen geven de bewuste zelfregulatie aan, welke bestaat uit interne en externe vormen. De interne zelfregulatie heeft te maken met de verhouding tussen aandacht en lichaam, de verticale pijlen naar boven en naar beneden geven dit aan. Bij bewegen, bijvoorbeeld thee inschenken, geeft de grote pijl naar beneden de bewuste controle en sturing van het lichaam weer. De kleine pijl omhoog staat voor de feedback die je vanuit het lichaam krijgt, bijvoorbeeld je voelt hoe zwaar de theepot is. Bij ontspanningsoefeningen ligt de nadruk op het gebruik van informatie van het lichaam naar de bewuste waarneming. Je voelt bijvoorbeeld bewust hoe je zit. Dit geeft de grote pijl omhoog aan. Je maakt kleine bewegingen, dit geeft de kleine pijl naar beneden aan.

Bij de externe zelfregulatie beïnvloed je je lichaam via de omgeving, dit kan actief en passief zijn. Bij actieve externe zelfregulatie gebruik je de omgeving om daarmee jezelf te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld in de spiegel te kijken, kun je je bewust worden van je houding. Dit wordt aangegeven door de gekromde pijl buiten de cirkel. Bij passieve externe zelfregulatie laten we invloeden van buiten af op ons inwerken, bijvoorbeeld door hulp te zoeken. Dit kan invloed hebben op je bewuste of onbewust deel. Dit wordt aangegeven door de rechte pijlen buiten de cirkel.

Adem- en ontspanningstherapie vergroot je bewustzijn en zorgt er voor dat je meer in contact komt met jezelf. Dit kan er voor zorgen dat je bewuster wordt van je eigen grenzen, deze durft op te zoeken en overbelasting tijdig wordt opgemerkt. De invloed van emoties en spanningen worden gevoeld. Het kan zijn dat je dan beter onder woorden kunt brengen hoe het met je is. Hierdoor wordt het voor jezelf en de omgeving begrijpelijker.

Oefentherapie Cesar
Adem- en Ontspanningstherapie
Meer informatie

Vul hier uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. U kunt dan mailen of bellen naar telefoonnummer 026 - 321 72 50 of 06-44213301.