De praktijk voor mentale én fysieke balans

Casus 3

Man 39 jaar, samenwonend, werkt als onderhoudsmonteur. 8 keren adem- en ontspanningstherapie in 5 maanden.

setting/medebehandeling/verwijzing

geen

 

klachten/probleemstelling

Effect na proef 4x

Effect aan eind

1 angst en paniek aanvallen gedesoriënteerd zijn

Verbeterd

Niet meer aanwezig

2 gespannen, onrust, slecht en onrustig slapen

Verbeterd

Niet meer aanwezig

3 gevoel weer burnout te zijn moeite met concentratie onrust en drukte in hoofd

Sterk verbeterd

Sterk verbeterd

4 algehele conditie slecht kan niet meer hardlopen

Verbeterd

 

Sport weer tenminste

drie maal per week.

NVL aanvang 36

ATL aanvang   41

NVL 29

ATL 36

NVL 4

ATL 9

  1. diagnose

Hyperventilatie, spanningsklachten en paniekaanvallen

Eerder doorgemaakt burn-out, 1-2 jaar geleden, via psycholoog beter grenzen leren stellen, maar hij hervatte eigenlijk te snel (blijkt nu) en de klachten bleven

 

 

 

 

  1. beperkende voorwaarden:

Somatisch: geen

Psychisch: Meneer is een ‘pleaser’ en is geneigd te voldoen aan de verwachtingen die anderen aan hem stellen. Door de ontspanning herkent hij dit en komen veel emoties vrij. Tijdens de proefbehandeling overspoelt het hem. Hij krijgt rustgevende medicijnen van de huisarts (voordien wilde hij geen medicijnen). Meneer is gemotiveerd te leren er anders mee om gaan. Aan het eind wordt de medicatie afgebouwd en zit hij op een halve dosering. Hij zegt dat hij nu beter voor zichzelf op komt. Hij geeft nu grenzen aan zijn omgeving aan, thuis en op de werkvloer.

Sociaal:

Werksfeer niet goed, werkdruk hoog.
Bedrijfsarts heeft hem (wederom) graag snel aan het werk. Na telefonisch overleg met AOT’er gaf de bedrijfsarts hem alle medewerking en vrijheid om tijd te nemen voor herstel. Aan het eind werkt meneer 5 x 6 uur. Dat gaat goed; hij heeft geleerd anders met de omstandigheden om te gaan.

  1. Ingang: instructies

Zit voeten drukken: werkt rustgevend, hij voelt zich minder gespannen.

aandacht onderkant met voeten optrekken: slaapt beter, minder onrust.

zit voor-achter: makkelijk rechtop zitten en vrijer ademen.

 

De instructies worden meerdere malen per week geoefend; vaak voor het slapen gaan.

Ook bij ervaren van verhoogde spanningen wordt dit toegepast. Het is alsof er een tweede natuur is ontstaan. Hij raakt niet meer in paniek van onrustige gevoelens. Door de dag heen heeft hij regelmatig aandacht voor hoe hij zit en staat. Hij deelt de dag in met voldoende rustmomenten

Handgrepen

Zit, hoofd begeleiden. De handgreep en oefening maakten de mobiliteit wervelkolom groter, hij ervaart meer ruimte en een vrijere ademhaling. Strekken gaat makkelijker.

Hij voelt zich door de dag heen merkbaar minder gespannen, voelt de adem vrijer en meer van zelf gaan. Hij is zich meer bewust van emoties die spelen, maar gaat daar makkelijker mee om.

Over het algemeen voelt hij zich een stuk prettiger en staat hij rustiger in het leven. Het werken gaat hem makkelijker af. Hij raakt niet meer gespannen van kritiek van anderen en geeft zijn mening als hij het ergens niet mee eens is.

Hij staat nu vanzelf makkelijker rechtop en heeft geen problemen meer met sporten.

  1. Processen

Spanningsvermindering

Na het oefenen voelde hij zich zwaarder, lomer, meer zichzelf, door in dagelijkse dit toe te passen kreeg hij meer vertrouwen in zichzelf.

Pakte het sportte (fietsen, autorijden en naar de winkelgaan) niet bang meer voor die spanningen

Lichaamsbewustwording

Hij is zich sneller bewust van onrustige gevoelens in zijn lichaam en kan deze met behulp van instructies snel reduceren Hij voelt zich door de dag heen prettiger en merkbaar minder gespannen.

Herstel van evenwicht:

Hij is emotioneel meer in balans, neemt

meer rustmomenten door de dag heen, slaapt beter. Hij is zich bewuster van zijn emoties en handelt conform die emoties door ze van zich af te schrijven.

 

Aandachtsverschuiving

Hij is minder druk in het hoofd, kan zich makkelijker concentreren en makkelijker de aandacht houden bij waar hij op dat moment mee bezig is.

Functioneler ademen
Ademen gaat meer van zelf.

Spanningstoename, kon nu door de verkregen vaardigheden direct aangepakt worden met effect van “vrijer, rustiger en makkelijker” ademen.

Functioneler bewegen

Hij staat makkelijker rechtop, sporten

gaat hem gemakkelijker af.

Conclusie:

De interne zelfregulatie van spanning is sterk verbeterd en de klachten hebben goed gereageerd. De medicatie zal hierin ook een rol hebben gespeeld. De klachten waren in hoge mate spanningsgebonden. Meneer eiste te veel van zichzelf, hij wilde aan ieder verwachtingspatroon (vermeend of niet vermeend) voldoen. Door de ontspanning is hij zich bewuster geworden van zijn patronen en heeft hij geleerd er anders mee om te gaan. De beperkende voorwaarden zijn gedurende de behandeling opgeheven. Meneer is zich bewuster van zijn emoties en heeft de vaardigheden verkregen daar goed mee om te gaan.

niveau van overspanning:

in balans: bijna alle instructies lukken vanaf het begin.

Oefentherapie Cesar
Adem- en Ontspanningstherapie
Meer informatie

Vul hier uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. U kunt dan mailen of bellen naar telefoonnummer 026 - 321 72 50 of 06-44213301.