De praktijk voor mentale én fysieke balans

Ademtherapie - casus 2

Profiel:
J.B.  vrouw 40 jaar, zeven keer adem- en ontspanningstherapie en vier keer cesar-therapie aanvullend. Verwijzing van de huisarts.
Klachten/probleemstelling

1. nek-/schouderklachten 
2. onrustig
3. gespannen
4. slecht slapen
5. schuldgevoelens naar werk en prive

Effecten na behandeling

--> Sterk verbeterd
-->Verdwenen
--> Verdwenen
--> Verdwenen
-->Verdwenen

NVL: 42
ATL: 47 

11
22

1. diagnose
Nek-/schouderklachten mede o.i.v. spanningen
2. beperkende voorwaarden

Psychisch:aanvankelijk moeite met idee dat klachten mede o.i.v. spanningen waren. Later werd dat acceptabel.
Sociaal:
externe overbelasting op werk, en door werkreorganisaties. Zij let nu veel beter op haar grenzen.
Ingang:instructies

*ruglig , aandacht onderkant + adem volgen
Door de instructie voor het slapen gaan te doen met effect rustiger en meer ontspannen inslapen. Hoofd bleef ‘vol’ aan begin van de proefbehandeling echter in verloop van therapie verdween ook dat. Nachtrust werd niet meer verstoord door paniekaanvallen.

* zit, voeten drukken
Werd thuis en in het werk geoefend en toegepast. Het effect, een gevoel van kalmte en  rust, gaf haar de ruimte rustig naar haar omgeving te reageren en haar grenzen duidelijk en helder kan aangeven. Het effect gaf haar ook de ruimte de problemen aan de kaak te stellen en hierop positief reageerde.

*Stand gewicht verschuiven
Het effect van de instructie is dat J. het eindgevoel van de instructie: zwaar en stevig staan, rug makkelijker recht en schouders meer ontspannen in dagelijks leven makkelijk kon oproepen, en zij zich bewust werd als zij gespannen stond. Effect ook dat ademen meer van zelf ging. Kon zo meer bij zichzelf blijven.
Handgrepen
geen
Processen

Aandachtsverschuiving

Door de instructies te integreren in dagelijkse leven is zij zich meer bewust geworden van eigen gevoelens. Het hoofd kan stiller en leger zijn, zij is dan kalmer en rustiger. ‘Geniet  weer van de kleine dingen’. 
Cognitieve herstructurering
J. is meer zich zeker van zichzelf geworden. Zij laat anderen niet meer bepalen wat zij aan zou kunnen, stelt duidelijk haar grenzen. Ook in gesprekken en overlegsituaties blijft zij meer bij eigen voelen, en laat zich niet meer overbelasten.
Functioneler ademen
In begin van therapie had zij moeite met ervaren dat ademen vanzelf ging. Einde therapie gaf zij aan ‘merk dagelijks dat ik nu vanzelf adem’.
Herstel van evenwicht
Zij slaapt beter en rustiger, wordt niet meer in paniek wakker. Ervaart geen schuldgevoelens meer. Voelt zich stevig op benen staan  letterlijk en figuurlijk.
Lichaamsbewustwording
Vanaf begin kon zij goed haar onrust gevoelens benoemen en ook waar ze vandaan kwamen. De veranderingen die de instructies te weeg bracht waren prettig. Zij leerde de onrust te elimineren uit haar lichaam door een adequate aanpak van problematiek. Onrust wordt snel herkent en aangepakt.
Niveau van overspanning:
In balans: van begin af aan lukten praktisch alle instructies.
Conclusie:
De klachten waren in hoge mate te wijten aan dysfunctionele overspanning; ze hebben goed gereageerd op de verbeterde zelfregulatie van spanning. De overspanning was ontstaan als gevolg van een opeenstapeling van problematiek. Het geen ‘neen’ kunnen zeggen en daardoor te geraken in een overbelaste sfeer. J. heeft dit patroon kunnen doorbreken met behulp van therapie. Ze is zich bewuster geworden van zichzelf en de manier waarop ze in het leven stond en heeft hierdoor haar maatregelen kunnen nemen.Zij geeft op het werk haar grenzen beter aan, is rustiger en kan meer bij zichzelf blijven. Toename van interne zelfregulatie heeft geleid tot verbeterde externe zelfregulatie.
Follow-up na een jaar:
zij geeft aan nog steeds de instructies toe te passen en nog steeds klachten vrij te zijn: Ze schrijft: ik ben sterker geworden, kan beter mijn grenzen aangeven en voel aankomen wanneer ik overbelast dreig te worden.
Oefentherapie Cesar
Adem- en Ontspanningstherapie
Meer informatie

Vul hier uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. U kunt dan mailen of bellen naar telefoonnummer 026 - 321 72 50 of 06-44213301.